PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖJE autokraitis.lt

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje ir pirkdami prekes patikite mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais. 
 2. Duomenų valdytojas: UAB „Kraitis“, registruota buveinė yra Baltų pr. 13-10, Kaunas, veiklos vykdymo adresas Raudondvario pl. 234, Kaunas, įmonės kodas 302251506, internetinės svetainės adresas comfortmat.lt. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: [email protected].   
 3. Renkame, apdorojame ir naudojame (toliau – naudojame) asmeninius duomenis, kurių reikia nustatyti, įgyvendinti arba nutraukti santykius su Jumis. Pavyzdžiui, tokie santykiai nustatomi, jeigu susisiekėte su Duomenų valdytoju, norėdami gauti informacijos apie Duomenų valdytoją ar Duomenų valdytojo produktus. Tokiais atvejais asmeninius duomenis naudosime apdoroti Jūsų prašymus. Turite teisę nuspręsti neteikti savo duomenų pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti. Atsižvelgdami į prašymo pobūdį suteiksime galimybę su Duomenų valdytoju susisiekti anonimiškai.
 4. Gerbiame privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate ir kuriuos surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. 
 5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; 
 6. Duomenų valdytojas imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, RENKAMI ASMENS DUOMENYS, SAUGOJIMO TERMINAS, TVARKYMO PAGRINDAS

 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas).
  1. Asmens duomenys: el. pašto adresas.
  2. Pagrindas: sutikimas.
  3. Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 5 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami. 
  4. Bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu [email protected] arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
  5. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Duomenų valdytojo svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Užsakymų valdymas.
  1. Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris, prekių pristatymo adresas, automobilio markė, modelis ir pagaminimo metai. 
  2. Pagrindas: 1) Sutikimas. Jūsų Sutikimą mes laikome gautu, kai pažymite atitinkamą langelį ir jį patvirtinate; 2) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 3) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 4) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
  3. Duomenų tvarkymo terminas: Informacinėse sistemose ir duomenų bazėse Jūsų asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo sutikimo atšaukimo. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys tampa nebereikalingi tikslams, kuriems buvo tvarkomi, pasiekti, teisės aktų nustatyta tvarka yra priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo. Jūs bet kada galite reikalauti ištinti jūsų duomenis arba kreiptis pagalbos į [email protected].
  4. Jei buvo perkamos prekės ar paslaugos, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 10 (dešimt) metų.
  5. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui. 
  6. Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera). 
  7. Jeigu pildydami paskyros anketą ar sutikdami su duomenų tvarkymu pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus, Duomenų valdytojas siekdamas kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu Duomenų valdytojas tvarkys ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuos ir naudos Jūsų pirkimo duomenų istoriją. Duomenų valdytojas įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams Duomenų valdytojas naudoja automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Duomenų valdytojas grupuoja ir analizuoja Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdamas į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikia Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Tokių duomenų tvarkymas – kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Duomenų valdytojas galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
 1. Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas / užsakymo įvykdymas. 
  1. Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris, prekių pristatymo adresas, automobilio markė, modelis ir pagaminimo metai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija;
  2. Pagrindas: 1) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų.
  3. Duomenų tvarkymo terminas: Pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi Duomenų valdytojo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.
  4. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui. 
  5. Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera). 
 1. Slapukai. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams.
  1. Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis Duomenų valdytojas gali savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes naudojimui.
  2. Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau: prisiminti savo nustatymus; būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros; sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį; siekiant pagerinti turinį svetainėje. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.

III. DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.). 
 2. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 3. Duomenų valdytojo pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Duomenų valdytojo sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Duomenų valdytoju sudarytus rašytinius susitarimus.
 4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 5. Jeigu Duomenų valdytojas naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

VI. GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

 1. Ši privatumo politika galioja nuo 2021-03-30. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje.